Ò Starnie

Poprawiono: poniedziałek, 02, wrzesień 2013 20:09

Dodał: moderator


Strona powstała dzięki wsparciu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zgromadziliśmy na niej materiały promujące nie tylko tradycyjną kulturę, język kaszubski, tradycję, historię oraz geografię, ale także sposoby w jaki Kaszubi łączą tą tradycję ze współczesną kulturą masową, jak wykorzystują współczesne środki do zachowania tej kultury i jej promocji. Część tych materiałów jest własnej produkcji i dokumentuje działania naszej organizacji oraz realizowane przez nas wydarzenia.

Portal Wirtualne Kaszuby zbieraja właśnie te treści w jednym miejscu w sposób wyselekcjonowany tzn. materiały dotyczą szeroko rozumianej tożsamości, kultury i twórczości kaszubskiej, gdzie wypowiedzi są udzielane przeważnie po kaszubsku. Wiele osób z Kaszub już teraz swoim amatorskim sprzętem nagrywa różne wydarzenia kulturalne, które są ważne dla lokalnych społeczności, a niekoniecznie dla stacji telewizyjnych. Nasza strona stwarza im możliwość zaprezentowania i pochwalenia się oraz zachęca innych do podobnych działań. Zachęcamy do publikacji materiałów kaszubskojęzycznych o Kaszubach na naszym portalu. 

W ramach projektu wyprodukowano następujące filmy:
 1. Barwy Kaszub
 2. Z tabakierą na Kaszubach
 3. Ceramika Neclów
 4. Nad muszelkowym jeziorem
 5. Reza szlachama ks. Paserba
 6. Muzea północnokaszubskie
 7. Historia rybołówstwa na kaszubach
 8. Muzea serca Kaszub
 9. Legendy o stolemach
 10. Przegląd teatrów szkolnych w Mojuszu
 11. 50-lecie Miesięcznika Pomerania
 12. Kaszubskie korzenie Gdyni
 13. Kaszubi w Gdańsku cz.1
 14. Remus – człowiek stąd
 15. Literatura kaszubska
 16. Kanadijsczi Kaszëbi
 17. Słowniki kaszubskie
 18. Izabela Trojanowska – kobieta o wielu obliczach
 19. Kaszubskie Jeziora… Czyli jak to było
 20. Kaszubi pod Wiedniem… Prawda czy mit?
 21. 66 Kaszubski Pułk Piechoty. Historia zapomniana
 22. Hafy kaszubski
 23. Folk & Roll – muzyka Kaszub
 24. Pro memoria Brunon Synak
 25. Dawno temu w Jastarnii. Poławianie laskornem.


Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Copyright © 2024 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji