Remusowa Kara 2016

moderator
moderator
Filmów: 352

Zaloguj się by dodać
do ulubionych
5
   

 średnia: 0  głosów: 0

Je zrobióny: wtorek, 11, kwiecień 2017 09:31

Odsłony: 2197

Działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz studenci z Klubu Studenckiego Pomorania cały czas starają się o to, by historię i kulturę kaszubską poznali wszyscy młodzi ludzie zamieszkujący ten region. W związku z tym Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od kilku lat organizuje warsztaty regionalne „Remusowa Kara”. Podczas warsztatów młodzież pogłębia swoją wiedzę na temat problematyki języka kaszubskiego oraz propagowania jego użycia wśród młodych ludzi. Zdobywa również wiedzę na temat dziedzictwa naturalnego Kaszub oraz form ich zachowania.

Zaloguj się, aby komentować.


Copyright © 2024 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji