Doświadczenia i postawy użytkowników kaszubskiego w świetle badań projektu "Językowe antidotum"

moderator
moderator
Filmów: 352

Zaloguj się by dodać
do ulubionych
5
   

 średnia: 0  głosów: 0

Je zrobióny: poniedziałek, 31, styczeń 2022 08:21

Odsłony: 481

Prof. dr hab. Justyna Olko (Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski) przedstawia rezultaty badań wielodyscyplinarnego projektu pt. „Językowe antidotum/ Language as a Cure” (2017-2022) przeprowadzonych z udziałem mniejszości etnicznych w Polsce (Kaszubi, Łemkowie, Ślązacy, Wilamowianie) oraz we Włoszech, w Meksyku i w Salwadorze. Rezultaty badań projektu wskazują, że zachowanie języka rdzennego wiąże się z lepszym dobrostanem użytkowników, w tym może ograniczać negatywne skutki traumy historycznej czy dyskryminacji. Wykład skupia się przede wszystkim wynikach dotyczących społeczności kaszubskiej, prezentując dane na temat użycia języka kaszubskiego w różnych sferach życia, wyzwań związanych z przekazem językowym, a także postaw i ideologii językowych podzielanych przez członków kaszubskiej społeczności. Stawia również szereg pytań ważnych dla kontynuacji języka kaszubskiego i dobrostanu jego użytkowników, w tym jak doświadczone zniechęcanie do mówienia po kaszubsku wpływa na jego użytkowników oraz jak postrzegają oni jego wartość ekonomiczną.

Zaloguj się, aby komentować.


Copyright © 2024 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji