"(Nie)Zmieniający się język a tożsamość Kaszubów kanadyjskich" - prof. dr Motoki Nomachi

moderator
moderator
Filmów: 352

Zaloguj się by dodać
do ulubionych
5
   

 średnia: 0  głosów: 0

Je zrobióny: poniedziałek, 31, styczeń 2022 08:22

Odsłony: 540

W pierwszej części wykładu prof. Motoki Nomachi przedstawia historię emigracji Kaszubów do Kanady (od 1850 roku i z lat późniejszych) i warunki socjolingwistyczne rozwoju ich mowy. W drugiej części omówione zostały wybrane właściwości gramatyczne języka, jakim posługują się dziś. Zestawiając zebrany w badaniach terenowych materiał językowy z tekstami Hilferdinga czy Sychty, profesor Motoki Nomachi interpretuje, jaki wpływ na mowę Kaszubów w Kanadzie miały miejsce zamieszkania, wprowadzenie angielskiej edukacji szkolnej czy poczucie tożsamości grupowej.

Zaloguj się, aby komentować.


Copyright © 2024 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji