Kaszubski w szkole   5

Wësłôł: moderator

1222 wëswietleniów

Wszechstronna edukacja kaszubska - rozumiana jako tzw. sieci edukacyjne, czyli szkoły, uczelnie, muzea, ośrodki doradcze, domy kultury, stowarzyszenia - a zwłaszcza rozwój tej edukacji, jest
...

Remusowa Kara 2016   0

Wësłôł: moderator

907 wëswietleniów

Działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz studenci z Klubu Studenckiego Pomorania cały czas starają się o to, by historię i kulturę kaszubską poznali wszyscy młodzi ludzie zamieszkujący ten region.
...

Pusta Noc w tradycji kaszubskiej   0

Wësłôł: moderator

949 wëswietleniów

Pusta noc to niezwykły i wciąż żywy na Kaszubach obyczaj. Dotyczy on ostatniej nocy przed pogrzebem zmarłej osoby, kiedy to ludzie gromadzą się w domu nieboszczyka, aby odmówić tam różaniec. Po
...

prof. Gerard Labuda   0

Wësłôł: moderator

1082 wëswietleniów

Film dokumentalny z cyklu „Wybitne postacie Uniwersytetu” poświecony postaci wybitnego historyka i mediewisty – profesora Gerarda Labudy. W swojej pracy naukowej zajmował się historią powszechną i
...

Letnia szkoła języka kaszubskiego, kultury i...   0

Wësłôł: moderator

841 wëswietleniów

Od 29 czerwca do 13 lipca odbywała się w okolicach Szymbarka i Wieżycy Letnia Szkoła Języka i Kultury Kaszubskiej. Jej uczestnicy, którzy przyjechali z Pomorza, jak i spoza tego regionu, brali udział w
...

Historiô Juratë   0

Wësłôł: moderator

4596 wëswietleniów

Emilia (10 lat), Szkoła Podstawowa w Gdyni

Powiôstkã o Juratë   5

Wësłôł: moderator

6579 wëswietleniów

Wiktoria (lat 12), Szkoła Podstawowa w Gdyni

Gòsk   0

Wësłôł: moderator

2697 wëswietleniów

Asia, Julka (11 lat), Szkoła Podstawowa w Gdyni

Zakòchóny rëbôk   0

Wësłôł: moderator

9219 wëswietleniów

Patrycja, Paulina  (11 lat), Szkoła Podstawowa w Gdyni

Kaszëbsczé legendë. Ò snôżi Jurace. Dzél 1...   0

Wësłôł: moderator

3134 wëswietleniów

Korni, Malwik, Pati (11 lat), Szkoła Podstawowa w Gdyni


Copyright © 2020 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji