"Kaszëbsczé webinaria - chcemë le sã inspirowac" (7) - Róbert Kloskòwsczi

moderator
moderator
Filmów: 352

Zaloguj się by dodać
do ulubionych
5
   

 średnia: 0  głosów: 0

Je zrobióny: piątek, 21, maj 2021 10:03

Odsłony: 637

W dzysészim dzélu przedstôwionô òstónie aplikacja jaką je kahoot. Kahoota mòżna wëzwëskac òbczas ùczbów kaszëbsczégò jãzëka. Dôwô òn mòżlëwòtã w twòrzenim rozmajitëch testów, kartkówków gdze mòżna sprôwdzëc wiédzã szkòłowników, le téż jakno ôrt jigrë na nôczãcé ùczbë przë ùżëcym mòbilków tôbletów, le téż kòmpùtrów. W tim filmie, pòkôzóné bãdze jak sã zalogòwac na platfòrmie, jak ùtwòrzëc i przeprowadzëc jigrã, a téż jak sprôwdzëc wëniczi szkòłowników. Mòżebné téż bãdze òbaczëc co òbczas jigrë widzy szkólny, a co widzy szkòłownik i wiele jinszich.

Zaloguj się, aby komentować.


Copyright © 2024 Wirtualne Kaszuby. Wszelczé prawa są zastrzegłi.

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm Minystra Administracji i Cyfrizacji